ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák az Allergia Képzett Iskola Egyesület cég, mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház ( https://www.anafilaxiakepzes.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Allergia Képzett Iskola egyesület
A szolgáltató székhelye: 7900 Szigetvár József a utca 69
A szolgáltató weboldala: https://www.anafilaxiakepzes.hu
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: [email protected]
A szolgáltató telefonszáma: 06205805149
Cégjegyzékszáma: 19340775-8559-529-02
Adószáma: 19340775-1-02
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Closte LLC, 1603 Capitol Ave., Suite 310 A546, Cheyenne, Wyoming 82001

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2023. augusztus.28.. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a  Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával, vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató (ELÉRHETŐSÉGE: https://www.anafilaxiakepzes.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a regisztráció és vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció és vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.2. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,

3.3. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről képek, fotók jelenhetnek meg, melyek bizonyos esetekben eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek.

3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.5. A vételár kifizetésével a fogyasztó kizárólag saját céljaira szerzi meg a felhasználási jogot. A megvásárolt termék szerzői jogvédelem alatt áll, annak többszörözése, átruházása, tovább értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.

3.6. A megvásárolt virtuális termékekhez (tanfolyamok/képzések/kurzusok) a Felhasználó alapértelmezetten örökös hozzáférést kap (de legfeljebb a Szolgáltató cégének megszűnése idejéig). Az ettől eltérő hozzáférési időszak minden esetben jelezve van az egyes virtuális termékek leírásában.

4. RENDELÉS MENETE

4.1. A Felhasználó először regisztrál, bejelentkezik a weboldalra és ezután kezdi meg a vásárlást. A weboldalon elérhető virtuális termékek (tanfolyamok/képzések/kurzusok) kizárólag regisztráció után vásárolhatóak meg (fizetős termékek esetén) vagy vehetők fel (ingyenes termékek esetén), mivel a Felhasználó ezeket kizárólag a Szolgáltató weboldalán tekintheti meg.

4.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, a termék darabszámát beállítja.

4.4. Ha a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” („x”) ikonra kattintva törölheti a kosárból a termék(ek)et. Amennyiben megváltoztatja a megvásárolni kívánt termék mennyiségét, a kosár tartalma vagy automatikusan frissül, vagy a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával frissítheti azt. A rendelés véglegesítéséhez a Felhasználó a ”Tovább a pénztárhoz” gombra kattint.

4.5. Felhasználó megadja a vásárláshoz szükséges számlázási adatait és a regisztrációjához szükséges e-mail címét A Felhasználó megjegyzést is küldhet a Szolgáltatónak a rendeléséhez (pl. kapukód, ki veszi át, mikor érne rá átvenni, stb).

4.6. Céges rendelés esetén a Felhasználónak kötelessége megadnia az Adószámát is.

4.7. Fizetési módok:

  • Banki átutalás: felhasználó a megrendelt termék(ek) ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára köteles átutalni.

A bankkártyával fizetés esetén történő adattovábbításról további információk az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Az adatok megadását követően a Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.11. A Felhasználó megrendelésének megérkezését követően azt haladéktalanul visszaigazoljuk elektronikus úton a Felhasználó e-mail címére küldött levélben. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

4.12. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás adatokat adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.13. A megrendelésről elektronikus számla készül, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesítünk.

4.14. Amennyiben a weboldalon vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5. MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása virtuális termékek (tanfolyamok/képzések/kurzusok) esetében online fizetés esetén automatikusan történik. Fizikai termékek és/vagy banki átutalás választása esetén a feldolgozás munkaidőben történik.

5.2. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül van. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. A fogyasztónak minősülő Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9. A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

6.11. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.12. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.13. Ha a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – 1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával annak időpontját. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

6.14. A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát a szállítási költséggel együtt.

6.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

6.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

6.17. A Felhasználó egyéb panaszával megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7. HIBÁS TELJESÍTÉS, GARANCIA, JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.2. Hibás teljesítés esetén a hibákat a Szolgáltatónak haladéktalanul és költségmentesen ki kell javítani vagy cserélni, újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Felhasználó tudomására jutnak, a Felhasználó haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről. A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Felhasználó köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát.

7.3. Garancia, jótállás, kellékszavatosság (ERRE CSAK AKKOR VAN SZÜKSÉG, HA A 151/2003. Korm. rendelet SZERINT ÚJ TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKET IS ÉRTÉKESÍTESZ. AZ ERRŐL SZÓLÓ RENDELETET ÉS A VONATKOZÓ TERMÉKEK KÖRÉT ITT NÉZHETED MEG: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor&timeshift=20210101)

8. PANASZKEZELÉS

8.1. A panaszügyintézés helye a Szolgáltató székhelye (7900 Szigetvár József A utca 69), melynek levelezési címe: (7900 Szigetvár József A utca 69), Ezenkívül a panaszok közlése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn, melynek elérhetőségei: 06205805149, [email protected]

8.2. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Ha a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti elérhetőségeken közölheti.

8.3. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

8.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt esetlegesen elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

8.5. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken.

8.6. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

8.7. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1051 Budapest, Sas u.19. III. em.
Központi telefonszám: +36 1 450-2598
E-mail: [email protected]

Vagy területi szerveinek listáját itt találja: https://www.kormanyhivatal.hu/hu
A Fogyasztóvédelmi portált itt találja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Honlap cím: www.bekeltet.hu
E-mail cím: [email protected]

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

9.2. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

9.3. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.4. Ha a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

9.5. A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi- vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információkat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adato(ka)t.

KELT: 2023.08.28

1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Allergia Képzett Iskola Egyesület, 7900 Szigetvár József A utca 69

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék(ek) megnevezése:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: